Zaproszenie do składania ofert

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/2020, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez BTM Innovations sp. z o.o., ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa - cena netto złożonej oferty: 62 000 zł

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 05.02.2020 r. (dalej „Zapytanie Ofertowe“)

w sprawie zamówienia na wybór dostawcy usług doradczych na potrzeby wprowadzenia produktów firmy Microlens Sp. z o.o. na rynek japoński

Szanowni Państwo,

Microlens Sp. z o.o. (NIP: 5213761398, REGON: 366189206) bierze udział w projekcie Polskie Mosty Technologiczne realizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Microlens Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w ramach ww. projektu:

  1. a) dotyczących wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
  2. b) związanych z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,
  3. c) związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach:

Firma korzysta ze środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/2019, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez BTM Innovations Sp. z o.o., ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa - cena netto złożonej oferty: 62 000 zł

Zaproszenie do składania ofert:

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 23.08.2019 r. (dalej „Zapytanie Ofertowe”)

w sprawie zamówienia na wybór dostawcy usług doradczych na potrzeby wprowadzenia produktów firmy Microlens Sp. z o.o. na rynek chiński

Szanowni Państwo,

Microlens Sp. z o.o. (NIP: 5213761398, REGON: 366189206) bierze udział w projekcie Polskie Mosty Technologiczne realizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Microlens Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w ramach ww. projektu:

  1. a) dotyczących wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
  2. b) związanych z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,
  3. c) związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą.

 

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach:

Wzór Formularza ofertowego (1)
Wzór zapytania (Doradztwo) (1)
Wzór braku powiązania z Zamawiającym (Załącznik nr 1)

Firma korzysta ze środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.